+372 5086060  |  info@mobiletrade.ee  |  Aia 7, 10111 Tallinn  |  Avatud E-R 10-18, L 11-15

Mobile Trade

toode(t) - 0 €

Ostuinfo

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad Veebipoest mobiletrade.ee ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Mobile Trade OÜ (edaspidi Veebipood mobiletrade.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest mobiletrade.ee toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood mobiletrade.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel mobiletrade.ee.


2. Hinnainfo

1) Kõik Veebipoes mobiletrade.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 10000 euro, lisandub hinnale transpordi maksumus vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Itella SmartPOST pakiautomaat 5-25 eurot, Omniva (Post24) pakiautomaat 5-25 eurot).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood mobiletrade.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood mobiletrade.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel mobiletrade.ee.


3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (LHV Pank, Swedbank) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Veebipoes mobiletrade.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E-R 10-18, L 11-15).


4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood mobiletrade.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood mobiletrade.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipood mobiletrade.ee'le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe mobiletrade.ee pangakontole.


5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood mobiletrade.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Veebipoe mobiletrade.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe mobiletrade.ee pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood mobiletrade.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood mobiletrade.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.


6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemise soovist tuleb teatada e-posti aadressile info@mobiletrade.ee.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest e-posti aadressile info@mobiletrade.ee.

4) Tarbija peab Kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea Kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Veebipood mobiletrade.ee on nõustunud Kaubale ise järele tulema.

6) Veebipood mobiletrade.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud summad, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood mobiletrade.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.


7. Vääramatu jõud

1) Veebipood mobiletrade.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood mobiletrade.ee ei saanud mõjutada või ette näha.8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab Veebipoes mobiletrade.ee andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid Kauba kohaletoimetamiseks.

2) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel mobiletrade.ee.

3) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel mobiletrade.ee ligipääs.


9. Pretensiooni esitamise kord

1) Veebipood mobiletrade.ee vastutab Tarbijale müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates Kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipood mobiletrade.ee poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada Kauba kasutamise.

4) Puudusega Kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood mobiletrade.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood mobiletrade.ee.

5) Veebipood mobiletrade.ee ei vastuta Tarbija süül tootele tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon e-posti aadressile info@mobiletrade.ee, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, arve number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt mobiletrade.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel mobiletrade.ee ei ole võimalik Kaupa parandada või asendada, Kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood mobiletrade.ee ei ole Kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.


10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood mobiletrade.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe mobiletrade.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.