+3725086060  |  info@mobiletrade.ee  |  Aia 7, 10111 Tallinn  |  Avatud E-N 12-18, R,L,P -

Mobile Trade

toode(t) - 0 €

Garantii tingimused

Pretensiooni esitamise kord

1) E-pood mobiletrade.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad ühe kuni kahe aasta jooksul (Apple'i toodetel ühe aasta jooksul), alates kauba üleandmisest Tarbijale.
E-poes pakutavad tooted, mis ei ole Baltikumi regioonist tarnitud võivad olla eelnevalt aktiveeritud (pakendi turvakleebis on avatud). Eeltoodust tulenevalt võivad Apple, Samsung ja Xiaomi tooted kuvada tegelikust varasemat aktiveerimiskuupäeva. Sellest hoolimata kehtib Tarbijale garantiiperiood ostudokumendil märgitud kuupäevast.

2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada selle kasutamise.

3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad mobiletrade.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab mobiletrade.ee.

4) E-pood mobiletrade.ee ei vastuta Tarbija süül kaubale tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

5) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon e-posti aadressile info@mobiletrade.ee, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, arve number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

6) Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisestesitades arve, mille alusel kauba eest tasuti.

7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8) Tarbijal on õigus nõuda mobiletrade.ee'lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui mobiletrade.ee'l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, mobiletrade.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.