+3725086060  |  info@mobiletrade.ee  |  Aia 7, 10111 Tallinn  |  Avatud E-N 12-18, R,L,P -

Mobile Trade

продукт(-ов) - 0 €

Ostuinfo

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad e-poest mobiletrade.ee ostja (edaspidi Tarbija) ja firma Mobile Trade OÜ (edaspidi mobiletrade.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad mobiletrade.ee'st kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) E-pood mobiletrade.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse mobiletrade.ee lehel.

2. Hinnainfo

1) Kõik e-poes mobiletrade.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

2) Ostuhinnale lisandub käsitlustasu ja transpordi maksumus vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Omniva (Post24) pakiautomaat/kuller 6-25€, DPD pakiautomaat/kuller 6-25€).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (48 tundi pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja mobiletrade.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) E-pood mobiletrade.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse mobiletrade.ee lehel.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud kaup ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv kauba kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel saadetkase teie e-posti aadressile tellimuse kinnitus millega on kaasas PDF formaadis dokument. Antud dokumendi alusel peaksite tegema pangaülekande meie firma arveldusarvele. Pärast tellimuse eest tasumist väljastatakse kliendile lõplik ostuarve koos kehtivate maksudega.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub teie ostetud kaupade kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) E-poest mobiletrade.ee sooritatud tellimusi käsitletakse esimesel võimalusel ööpäevaringselt.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub mobiletrade.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või mobiletrade.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale. Tarbija aga kohustub mobiletrade.ee'le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist mobiletrade.ee pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib mobiletrade.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-pood mobiletrade.ee lehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest mobiletrade.ee pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) E-pood mobiletrade.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida mobiletrade.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) E-pood mobiletrade.ee ei vastuta logistikapartnerite poolt rikutud või kaotatud saadetiste eest.
Kahjunõue hüvitatakse vastavalt logistikapartneri kahjuhüvitamise tingimustele.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
Taganemise soovist tuleb teatada e-posti aadressile info@mobiletrade.ee.

2) Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija kauba testimisest ja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Juhul kui Tarbija on kauba pakendit ümbritseva vaakumkile või turvakleebised eemaldanud; pakend on lohakalt lahti rebitud; mobiiltelefoni, tahvelarvuti esi- ja tagapaneelilt on lahti tõstetud uue toote kaitsekleebised; SIM kaardiga on käivitatud mobiiltelefoni või tahvelarvutit; seadmel aktiveeriti internetiühendus; Apple'i toode on aktiveeritud siis alandatakse kauba tagasiostuhinda vastavalt mida on konkreetsel juhul vaja taastada (vaakumkiletamine, uus turvakleebis tootjalt, seadme desinfitseerimine, Apple'i toote deaktiveerimine).
Kõrvasiseste kõrvaklappide puhul, mille pakend on avatud ja kõrvklappe on kõrva proovitud rakendatakse tagastamise korral desinfitseerimise ja pakendi taastamise tasu.
Et tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega, peab Tarbija eelnevalt tutvuma toote spetsifikatsiooniga tootja kodulehel.
Samad tingimused kehtivad ka meie füüsilises esinduspoes.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada ostust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest e-posti aadressile info@mobiletrade.ee.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui mobiletrade.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) E-pood mobiletrade.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud summad.

7. Vääramatu jõud

1) E-pood mobiletrade.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida mobiletrade.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab mobiletrade.ee lehel andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku mobiletrade.ee'le.

3) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka mobiletrade.ee'l ligipääs.

9. Pretensiooni esitamise kord

1) E-pood mobiletrade.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada selle kasutamise.

3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad mobiletrade.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab mobiletrade.ee.

4) E-pood mobiletrade.ee ei vastuta Tarbija süül kaubale tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

5) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon e-posti aadressile info@mobiletrade.ee, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, arve number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

6) Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest, esitades arve, mille alusel kauba eest tasuti.

7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8) Tarbijal on õigus nõuda mobiletrade.ee'lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui mobiletrade.ee'l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, mobiletrade.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus õiguskaitsevahenditele ja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Tarbijal on lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele – st nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

2) Kui mobiletrade.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus mobiletrade.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijavaidluste komisjoni kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.